kosovs

kosovs

Instituti pr mbrojtjen e natyrs dhe mjedisit t kosovs, Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapËsinor instituti pËr mbrojtjen e natyrËs dhe mjedisit tË kosovËs s t u d i m mbi arsyeshmËrinË e shpalljes sË territorit. Dëshmorët e uÇk-së | ushtria Çlirimtare e kosovës, Dëshmorët e ushtrisë Çlirimtare të kosovës (monografi) kryeredaktor : nezir myrtaj me daljen në dritë të vëllimit të parë të monografisë “ feniksët e. Kek-korporata energjetike e kosovës, Korporata energjetike e kosovës sh.a. (kek sh.a.) është ndërmarrja e vetme energjetike në republikën e kosovës. ajo është e integruar vertikalisht dhe.

Klinika e pediatrisë - qendra klinike universitare e kosovës, Zanafilla e klinikës pediatrike daton pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 ku në kuadër të spitalit të përgjithshëm të qytetit, punon reparti. Tankzone - ready to run radio controlled rc model tanks, Uk online supplier of quality, ready to run, radio controlled rc model tanks specialing in building to order, tamiya's 1/16 r/c big tanks and realistic models that. 24ore » lajme, Partia më e madhe opozitare, lidhja demokratike e kosovës (ldk), vlerëson se politikat e mbrapshta të qeverisë së drejtuar nga kryeministri hashim thaçi, po.